One Way : KTM - DEL Fri, Nov 3, 2023 | 1 ADT

Nov 2, 2023
Nov 4, 2023

Vistara

Ticket PriceNPR 17,067

Kathmandu (KTM)

17:15

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

18:45

Fri, Nov 3, 2023

01 Hr 45 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Vistara
UK-156

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 17:15 PM

01 Hr 45 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 74,526

Kathmandu (KTM)

19:10

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

09:00

Sat, Nov 4, 2023

14 Hr 05 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-576

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 19:10 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 05 Hr 20 Min

Fly Dubai
FZ-431

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Nov 4, 2023, 04:10 AM

03 Hr 20 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 74,526

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

09:00

Sat, Nov 4, 2023

18 Hr 15 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 09 Hr 30 Min

Fly Dubai
FZ-431

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Nov 4, 2023, 04:10 AM

03 Hr 20 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 74,526

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

09:00

Sat, Nov 4, 2023

24 Hr 15 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 15 Hr 30 Min

Fly Dubai
FZ-431

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Nov 4, 2023, 04:10 AM

03 Hr 20 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 74,526

Kathmandu (KTM)

00:45

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

09:00

Sat, Nov 4, 2023

32 Hr 30 Min

7 Kg 20 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-574

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 00:45 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 23 Hr 45 Min

Fly Dubai
FZ-431

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Nov 4, 2023, 04:10 AM

03 Hr 20 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 99,462

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

11:00

Sat, Nov 4, 2023

20 Hr 15 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 04 Hr 55 Min

Fly Dubai
FZ-445

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 23:35 PM

03 Hr 10 Min

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
connection time : 04 Hr 30 Min

Vistara
UK-970

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
Sat, Nov 4, 2023, 08:45 AM

02 Hr 15 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 99,462

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

12:40

Sat, Nov 4, 2023

21 Hr 55 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 04 Hr 55 Min

Fly Dubai
FZ-445

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 23:35 PM

03 Hr 10 Min

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
connection time : 06 Hr 10 Min

Vistara
UK-994

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
Sat, Nov 4, 2023, 10:25 AM

02 Hr 15 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 99,462

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

14:05

Sat, Nov 4, 2023

23 Hr 20 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 04 Hr 55 Min

Fly Dubai
FZ-445

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 23:35 PM

03 Hr 10 Min

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
connection time : 07 Hr 40 Min

Vistara
UK-960

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
Sat, Nov 4, 2023, 11:55 AM

02 Hr 10 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 99,462

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

16:55

Sat, Nov 4, 2023

26 Hr 10 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 04 Hr 55 Min

Fly Dubai
FZ-445

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 23:35 PM

03 Hr 10 Min

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
connection time : 10 Hr 25 Min

Vistara
UK-944

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
Sat, Nov 4, 2023, 14:40 PM

02 Hr 15 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 99,462

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

11:00

Sat, Nov 4, 2023

26 Hr 15 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 10 Hr 55 Min

Fly Dubai
FZ-445

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 23:35 PM

03 Hr 10 Min

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
connection time : 04 Hr 30 Min

Vistara
UK-970

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
Sat, Nov 4, 2023, 08:45 AM

02 Hr 15 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 99,462

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

18:05

Sat, Nov 4, 2023

27 Hr 20 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 04 Hr 55 Min

Fly Dubai
FZ-445

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 23:35 PM

03 Hr 10 Min

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
connection time : 11 Hr 30 Min

Vistara
UK-902

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
Sat, Nov 4, 2023, 15:45 PM

02 Hr 20 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 99,462

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

12:40

Sat, Nov 4, 2023

27 Hr 55 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 10 Hr 55 Min

Fly Dubai
FZ-445

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 23:35 PM

03 Hr 10 Min

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
connection time : 06 Hr 10 Min

Vistara
UK-994

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
Sat, Nov 4, 2023, 10:25 AM

02 Hr 15 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 99,462

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

14:05

Sat, Nov 4, 2023

29 Hr 20 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 10 Hr 55 Min

Fly Dubai
FZ-445

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 23:35 PM

03 Hr 10 Min

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
connection time : 07 Hr 40 Min

Vistara
UK-960

Chhatrapati Shivaji Int’l, BOM
Sat, Nov 4, 2023, 11:55 AM

02 Hr 10 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 102,631

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

09:35

Sat, Nov 4, 2023

24 Hr 50 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 06 Hr 15 Min

Fly Dubai
FZ-459

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 18:55 PM

04 Hr 15 Min

Netaji Subhash Chandra Bose Int’l, CCU
connection time : 06 Hr 30 Min

Vistara
UK-720

Netaji Subhash Chandra Bose Int’l, CCU
Sat, Nov 4, 2023, 07:10 AM

02 Hr 25 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 102,631

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

12:35

Sat, Nov 4, 2023

27 Hr 50 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 06 Hr 15 Min

Fly Dubai
FZ-459

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 18:55 PM

04 Hr 15 Min

Netaji Subhash Chandra Bose Int’l, CCU
connection time : 09 Hr 35 Min

Vistara
UK-706

Netaji Subhash Chandra Bose Int’l, CCU
Sat, Nov 4, 2023, 10:15 AM

02 Hr 20 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 102,936

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

09:55

Sat, Nov 4, 2023

19 Hr 10 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 03 Hr 35 Min

Fly Dubai
FZ-447

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 22:15 PM

04 Hr 05 Min

Chennai Int’l Airport, MAA
connection time : 03 Hr 15 Min

Vistara
UK-832

Chennai Int’l Airport, MAA
Sat, Nov 4, 2023, 07:05 AM

02 Hr 50 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 103,993

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

09:00

Sat, Nov 4, 2023

18 Hr 15 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 02 Hr 10 Min

Fly Dubai
FZ-435

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 20:50 PM

03 Hr 30 Min

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
connection time : 05 Hr 10 Min

Vistara
UK-860

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
Sat, Nov 4, 2023, 07:00 AM

02 Hr 00 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 103,993

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

12:30

Sat, Nov 4, 2023

21 Hr 45 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 02 Hr 10 Min

Fly Dubai
FZ-435

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 20:50 PM

03 Hr 30 Min

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
connection time : 08 Hr 15 Min

Vistara
UK-830

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
Sat, Nov 4, 2023, 10:05 AM

02 Hr 25 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 103,993

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

09:00

Sat, Nov 4, 2023

24 Hr 15 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 08 Hr 10 Min

Fly Dubai
FZ-435

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 20:50 PM

03 Hr 30 Min

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
connection time : 05 Hr 10 Min

Vistara
UK-860

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
Sat, Nov 4, 2023, 07:00 AM

02 Hr 00 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 103,993

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

12:30

Sat, Nov 4, 2023

27 Hr 45 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 08 Hr 10 Min

Fly Dubai
FZ-435

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 20:50 PM

03 Hr 30 Min

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
connection time : 08 Hr 15 Min

Vistara
UK-830

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
Sat, Nov 4, 2023, 10:05 AM

02 Hr 25 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 103,993

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

20:00

Sat, Nov 4, 2023

29 Hr 15 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 02 Hr 10 Min

Fly Dubai
FZ-435

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 20:50 PM

03 Hr 30 Min

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
connection time : 15 Hr 50 Min

Vistara
UK-890

Rajiv Gandhi Int’l Airport, HYD
Sat, Nov 4, 2023, 17:40 PM

02 Hr 20 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 105,626

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

12:55

Sat, Nov 4, 2023

22 Hr 10 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 01 Hr 20 Min

Fly Dubai
FZ-441

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 20:00 PM

04 Hr 00 Min

Cochin Int’l Airport, COK
connection time : 08 Hr 15 Min

Vistara
UK-884

Cochin Int’l Airport, COK
Sat, Nov 4, 2023, 09:45 AM

03 Hr 10 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 105,626

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

12:55

Sat, Nov 4, 2023

28 Hr 10 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 07 Hr 20 Min

Fly Dubai
FZ-441

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 20:00 PM

04 Hr 00 Min

Cochin Int’l Airport, COK
connection time : 08 Hr 15 Min

Vistara
UK-884

Cochin Int’l Airport, COK
Sat, Nov 4, 2023, 09:45 AM

03 Hr 10 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 105,888

Kathmandu (KTM)

09:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

04:10

Sat, Nov 4, 2023

19 Hr 25 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-572

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 09:00 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 04 Hr 30 Min

SriLankan Airlines
UL-232

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 17:10 PM

04 Hr 25 Min

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
connection time : 01 Hr 25 Min

SriLankan Airlines
UL-191

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
Sat, Nov 4, 2023, 00:30 AM

03 Hr 40 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 105,888

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

17:35

Sat, Nov 4, 2023

26 Hr 50 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 04 Hr 20 Min

SriLankan Airlines
UL-226

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 23:00 PM

04 Hr 25 Min

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
connection time : 09 Hr 00 Min

SriLankan Airlines
UL-195

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
Sat, Nov 4, 2023, 13:55 PM

03 Hr 40 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 105,888

Kathmandu (KTM)

00:45

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

04:10

Sat, Nov 4, 2023

27 Hr 40 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-574

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 00:45 AM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 12 Hr 45 Min

SriLankan Airlines
UL-232

Dubai Int’l Airport, DXB
Fri, Nov 3, 2023, 17:10 PM

04 Hr 25 Min

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
connection time : 01 Hr 25 Min

SriLankan Airlines
UL-191

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
Sat, Nov 4, 2023, 00:30 AM

03 Hr 40 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 108,592

Kathmandu (KTM)

19:10

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

17:35

Sat, Nov 4, 2023

22 Hr 40 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-576

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 19:10 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 04 Hr 40 Min

Fly Dubai
FZ-547

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Nov 4, 2023, 03:30 AM

04 Hr 30 Min

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
connection time : 04 Hr 25 Min

SriLankan Airlines
UL-195

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
Sat, Nov 4, 2023, 13:55 PM

03 Hr 40 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 108,592

Kathmandu (KTM)

19:10

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

17:35

Sat, Nov 4, 2023

22 Hr 40 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-576

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 19:10 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 02 Hr 25 Min

Fly Dubai
FZ-1025

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Nov 4, 2023, 01:15 AM

07 Hr 35 Min

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
connection time : 03 Hr 35 Min

SriLankan Airlines
UL-195

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
Sat, Nov 4, 2023, 13:55 PM

03 Hr 40 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 108,592

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

17:35

Sat, Nov 4, 2023

26 Hr 50 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 08 Hr 50 Min

Fly Dubai
FZ-547

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Nov 4, 2023, 03:30 AM

04 Hr 30 Min

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
connection time : 04 Hr 25 Min

SriLankan Airlines
UL-195

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
Sat, Nov 4, 2023, 13:55 PM

03 Hr 40 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Fly Dubai

Ticket PriceNPR 108,592

Kathmandu (KTM)

15:00

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

17:35

Sat, Nov 4, 2023

26 Hr 50 Min

7 Kg 30 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Fly Dubai
FZ-540

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 15:00 PM

05 Hr 25 Min

Dubai Int’l Airport, DXB
connection time : 06 Hr 35 Min

Fly Dubai
FZ-1025

Dubai Int’l Airport, DXB
Sat, Nov 4, 2023, 01:15 AM

07 Hr 35 Min

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
connection time : 03 Hr 35 Min

SriLankan Airlines
UL-195

Bandaranaike Int’l Colombo Airport, CMB
Sat, Nov 4, 2023, 13:55 PM

03 Hr 40 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL

Malaysia Airlines

Ticket PriceNPR 121,519

Kathmandu (KTM)

23:30

Fri, Nov 3, 2023

New Delhi (DEL)

21:50

Sat, Nov 4, 2023

22 Hr 35 Min

7 Kg 35 Kg

Economy

flight details

Kathmandu(KTM) - New Delhi(DEL)

Malaysia Airlines
MH-115

Tribhuvan Int’l Airport, KTM
Fri, Nov 3, 2023, 23:30 PM

04 Hr 45 Min

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
connection time : 12 Hr 20 Min

Malaysia Airlines
MH-190

Kuala Lumpur Int’l Airport, KUL
Sat, Nov 4, 2023, 18:50 PM

05 Hr 30 Min

Indira Gandhi Int’l, DEL